OM  KAMUS

KAMUS  är en kulturförening som består av stråkmusiker från Västerås med omnejd. Namnet Kamus kommer från ordet kammarmusik. Föreningen bildades 1999 på initiativ av Friedrich Weigel. Vi genomför konserter i egen regi och åtar oss också gärna att ackompanjera körer liksom andra typer av spelningar. Du kan även hitta oss på Facebook.

STYRELSEN 2024

Maria Gage (ordförande)
Lena Veiring Pettersson (sekreterare)

Dierk Bormann (kassör)
Jemima Widforss (ledamot)
Kerstin Wallquist Jonsson (ledamot)

KONTAKT

Du är välkommen att kontakta vår ordförande

Maria Gage

E-post: ordforande at kamus.se

HEMSIDAN

Synpunkter på Hemsidan?

Kontakta webmaster Carin Åhlström Bark

E-post: webmaster at kamus.se


ARBETSGRUPP - MARKNADSFÖRING

Carin Åhlström Bark
Bo Jönsson


VALBEREDNING

Margareta Croner och Bo Jönsson

REVISOR

Carin Åhlström Bark