VÄLKOMMEN TILL KAMUS.SE

Tycker du om klassisk musik i lite mindre format, välkommen till våra konserter!

 Höstens repetitioner startar vi onsdagen den 24 augusti, som vanligt i Gideonsbergskyrkan. I höst har vi två spelningar i Köpings kyrka med Leif Hesselgren som dirigent inbokade - Magnificat den 9 oktober och av oss efterlängtade Juloratoriet, den 18 december. Vår egen höstkonsert blir söndagen den 13 november kl 15:00 på Västerås slott.   


Vinnande bud på AKVARELLMÅLNINGEN som är underlag till VÅRKONSERTENS affisch här ovan, blev 1250kr.  S
umman går till UNHCR, FN:s flyktingorgan till förmån för UKRAINA.  
UNHCR Sverige
 
PLANERAD VERKSAMHET   2022

REPETITIONSSTART ONSDAGEN DEN 2 februari

"MUSIK I VÅRVINTERTID" Konsert på Västerås Konstmuséum, Karlsgatan, 2 onsdagen den 16 mars   

"VÅRKONSERT" på Kyrkbacksgården, lördagen den 26 mars 2022 

MUNKTORPS KYRKA, Långfredagen den 15 april 

MUSIKGUDSTJÄNST I GIDEONSBERGSKYRKAN, "Musik i majkväll" onsdagen den 18 maj kl 19:00.

TERMINSAVSLUTNING med spelning av musik med folklig karaktär, vid Anundshög (kaféet),
om vädret tillåter, onsdagen den 1 juni.

HÖSTTERMINEN
"MAGNIFICAT" I KÖPINGS KYRKA söndagen den 9 oktober 2022. Leif Hesselgren
KAMUS egen HÖSTKONSERT blir söndagen den 13 november kl 15:00 på Västerås slott 
"JULORATORIET" av BACH i KÖPINGS KYRKA söndagen (fjärde advent) den 18 december 2022. Leif Hesselgren

VÄLKOMMEN TILL KAMUS.SE

Tycker du om klassisk musik i lite mindre format, välkommen till våra konserter!