KAMUS Vårkonsert 2020

thumbnailjpg

Vår nästa konsert äger rum på Västerås konstmuseum Karlsgatan 2, lördagen den 14 mars kl 14:00 - ca 15:30
Det blir en vårkonsert med Kamus stråkensemble med koppling till utställningen Föreställningar om naturen. Vi kommer att varva konstprat och musik. På samma sätt som många konstnärer har inspirerats av naturen, årstidsväxlingar och klimatfenomen, har flera kompositörer i sin musik försökt skildra sina upplevelser. Kamus stråkensemble kommer i vårkonserten att spela musik som direkt eller indirekt är inspirerad av sådana upplevelser. Vi bjuder på musik av bland andra E. Grieg, L-E Larsson, G Faure’, D Wirén, Vivaldi.

Flöjtsolist är Mareike Fech Bormann
Dirigent är Benny Bentlöv
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan.

Här finns länken till Konstmuséets evenemang med vår vårkonsert: LÄNK