H Ö S T K O N S E R T E N 2 0 2 3

IMG_0201jpegHöstkonsert  med Kamus stråkensemble i Rikssalen på Västerås slott. Uruppförande av vår basist Björn Jonssons stycke Quasi un Rigaudon. Alfvéns Elegi. Atterbergs Intermezzo. Den kvinnliga tonsättaren Cecil Chaminades Concertino för flöjt med vår cellist tillika flöjtist Mareike Fech Bormann som solist. Paus med fika. Därefter Mozarts välkända Eine kleine Nachtmusik. På egen begäran  och som avslutning en cliffhanger och försmak till vårkonserten, Capriole av Warlock.

Tack alla ni som kom och lyssnade. Det blev en fin eftermiddag tillsammans.

Nästa framträdande blir den 9:e december i Mikaelikyrkan under ledning av Duk-Kyung Chang.

Tack till våra samarbetspartners - Västmanlands kammarmusikförening och SENSUS.

Länk till Kammarmusikföreningens hemsida: https://västeråskammarmusik.com

Kamusaffisch_ hostkonsert_ 2023_small jpeg