MEDLEMSSIDAN

Digitalt arkiv finns på Dropbox

Styrelseprotokoll, årsmöteshandlingar, medlemsförteckning, marknadsföring, foton, noter, notbibliotek mm hittas på Dropbox.
LÄNK: http://www.dropbox.com
Inloggning till detta har du som medlem i föreningen tillgång till. Kontakta någon i styrelsen om du behöver hjälp med detta.


Preliminär tidsplan för repetitioner fortsättningsvis under  våren 2019

DIRIGENT BENNY BENTLÖV
 • onsdag   6 feb   Repetition Vårkonserten   BB
 • onsdag 13 feb  Repetition Vårkonserten  Inställt
 • onsdag 20 feb  Repetition Vårkonserten   BB
 • onsdag 27 feb  Repetition Vårkonserten   BB
 • onsdag   6 mar  Repetition Vårkonserten   BB
 • onsdag 13 mar Repetition Vårkonserten   BB
 • onsdag 20 mar  Repetition Långfredagsmusik   LÖ
 • onsdag 27 mar Repetition Vårkonserten   BB
 • lördag  30 mar Framförande Vårkonserten BB
 • onsdag   3 apr  Repetition Långfredagsmusik   LÖ  
 • onsdag  10 apr Repetition Långfredagsmusik med solister  LÖ
 • onsdag  17 apr Repetition Långfredagsmusik med kör och solister  LÖ
 • fredag  19 apr  Framförande Munktorps kyrka   LÖ
 • onsdag   8 maj  Repetition inför musikgudstjänst  BB
 • söndag 12 maj Framförande musikgudstjänst Gideonsbergskyrkan  BB 
 • lördag 18 maj Spellördag i Munktorp med Benny Bentlöv

Lediga onsdagar 24/4, 1/5 och 15/5

PLANERADE FRAMTRÄDANDEN
VÅRKONSERT 30 mars 2019 i Konstmuséet, Karlsgatan 2
LÅNGFREDAGSMUSIK i Munktorps kyrka 19 april 2019
MUSIKGUDSTJÄNST i Gideonsbergskyrkan 12 maj 2019


STYRELSEMÖTEN

Nästa styrelsemöte är planerat till tisdagen den 19 mars 2019 kl 19:00 hos Lennart Ögren

Den fina blombuketten till dirigenten för vår höstkonsert 2018 var från Mimas blommor i Surahammar.